IT- ja digijohtajilla, kuten CTO:illa, CIO:illa, CDO:illa ja Head of Tech -nimikkeillä työskentelevillä ammattilaisilla on ratkaiseva rooli yrityksen teknologian strategisessa kehittämisessä ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Tässä blogissa tarkastelemme kolmea keskeistä tekijää, joihin kiinnitämme erityistä huomiota ehdokkaita arvioidessamme. 1️⃣...

read more