Vuokrajohtajasta voimaa taitekohtiin

September 16, 2020

Vuokrajohtaja on keino valjastaa kokeneen, tulosvastuullisen ammattilaisen osaaminen ja persoona haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseen. Vaihtoehtoiskustannusten osalta vuokrajohtajuus on yllättävänkin kilpailukykyinen. Työelämä on muuttunut radikaalisti ja yhä useampi kokenut johtaja on kiinnostunut joko yrittäjänä toimimisesta tai lyhyemmistä projektiluontoisista pesteistä, joten kiinnostus vuokrajohtajana olemiselle ja palvelun ostamiselle on nousussa. 

Vuokrajohtaminen on erinomainen ratkaisu silloin, kun käsillä on jonkinlainen muutos. Kyseessä voi olla vaikkapa tilanne, jolloin avainpelaaja tai muutoin joko kehittämistyölle tai muutoksen toteuttamiselle keskeinen henkilö lähtee yhtäkkiä tehtävästään. Tällöin on kiire paikata tilanne ja varmistaa, että pyörät pyörivät. Samaan aikaan luonnollisestikin on tarve palkata korvaava henkilö pidempää aikaväliä ajatellen. Yksi ratkaisu on ottaa ensin vuokrajohtaja tai muu tarvittu ammattilainen luotsaamaan ylimenovaiheen yli ja samaan aikaan alkaa etsiä avainhenkilön pysyvämpää korvaajaa. 

Myös silloin, kun yritys kasvaa nopeasti, voidaan tarvita kokenut henkilö luotsaamaan tiettyä tavoitetta, kuten listautumista tai yrityskauppaa kohti. Muutosjohtajille on tarvetta monissa taitekohdissa, jotka voivat tulla yllättäen kuten koronavuoden aikana olemme huomanneet. Ehkäpä tarvitaan joku vauhdittamaan verkkokaupan kehittämistä, luomaan lisää liikevaihtoa tai digitalisoimaan palveluita?

Mitä etuja vuokraamisesta saa?

Nykyisen työelämän vaatimukset nopeaan reagointiin voivat tuntua erityisen vaikeilta silloin, kun avainpelaajan korvaaminen iskee päälle. Vuokrajohtajalla tai -asiantuntijalla on vankka kokemus toimimisesta haastavissa, ei-rutiininomaisissa tilanteissa ja pystyvät ottamaan vastuita nopeallakin aikataululla, minkä avulla vältetään halvaantuminen vaikkapa kriittisessä kehitysprojektissa. Jos on luotsannut uuden strategian jalkauttamista, ratkaissut kriisejä tai varmistanut jatkuvuuden taitekohdissa monta kertaa ennenkin, on enemmän valmiuksia menestyä vuokrajohtajana tai -asiantuntijana. Oppimiskäyrä on siis jyrkkä.

He ovat paitsi timanttisia ammattilaisia, monet ovat myös itsenäisiä yrittäjiä, jolloin valmius hypätä liikkuvaan junaan on paljon korkeammalla tasolla kuin sellaisella, joka on työllistyneenä päätoimisesti muualla. Yrittäjällä on myös erittäin suuri kannustin tuottaa mitattavia tuloksia, eikä vähiten siksi, että ne toimivat vahvoina referensseinä tulevissa myyntihankkeissa. Vuokrajohtajan voi olla myös helpompi ansaita nopeammin luottamus senioriteetin, objektiivisuuden ja aiempien meriittien avulla. Hänen palveluitaan ostaneen kannattaakin edistää ilmapiiriä, jossa vuokrajohtaja nähdään henkilönä, joka auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja antamaan onnistumisista krediitit projektissa mukana olleille työntekijöille.

He eivät ole jäämässä luomaan uraa ja petaamaan seuraavaa johtotehtävää asiakasyrityksen palveluksessa, vaan haluavatkin luovuttaa tehtävän seuraavalle.  Jos tai kun vuokrajohtaja kuitenkin muuttuu pysyväksi työntekijäksi yritykseen, hänen toimintaympäristönsä dynamiikka muuttuu ja yhden, kahden vuoden sisällä väliaikaisen johtajan asenne katoaa. Se ei yksiselitteisesti ole tietenkään huono asia, mutta hyvä ottaa huomioon. 

Yhtenä ulkopuolisen (muutos)johtajan etuna on objektiivisuus – hän ei ole uppoutunut organisaatioon juurtuneisiin tapoihin tehdä asioita tai sisäiseen politiikkaan ja kykenee näkemään metsän puilta eikä kuulu kuppikuntiin. Vaikka olisi kuinka hyvä tehtävässään, meistä jokainen on pudonnut oman organisaatiomme kaninkoloon. Usein ulkopuolinen ammattilainen pystyy peilaamaan löytämiään haasteita aikaisempiin kokemuksiinsa, eikä häntä yhtä vahvasti leimaa puolueellisuus (bias). Kaikilla meillä toki on puolueellisuuksia erilaisten maailmankuvien, arvojen ja kokemusten vuoksi, mutta vuokrajohtaja ei ole organisaation kirjoittamattoman historian vanki.

Sisäisen viestinnän heikkous, päätöksenteon hitaus ja liian byrokraattiset sisäiset prosessit ovat usein niitä haasteita, joihin vuokrajohtajakin törmää, mutta pystyy navigoimaan eri tasoilla. Kiire päivittäisessä tekemisessä joskus aiheuttaa sen, että sinänsä hyviä johdon päätöksiä ei ehditä tai voida toteuttaa täysin. Vuokrajohtaja tuo ylimääräisen käsiparin siihen, ettei toteuttaminen jää vajaaksi tai pysytä vain turvallisissa päätöksissä. Vuokrajohtaja on siinä onnellisessa asemassa, että hän voi ehdottaa hyvinkin luovia ratkaisuja.

Eikä siinä vielä kaikki

Vielä yksi asia, tärkeä sellainen. Kuvitellaanpa tällainen tilanne: aloitat uudessa työssäsi markkinointijohtajana – aivan upeaa, olet innostunut aloittamaan! Esimies, HR ja IT ovat järjestäneet sinulle tietokoneen, puhelimen, liittymän sekä pääsyn järjestelmiin ja toimistoon. Käyt perehdyttämistapaamiset edellä mainittujen kanssa ja parhaassa tapauksessa saat asiakirjan, johon on listattu tietoa työkaluista, käyttäjätunnuksista ja kumppaneista. Kysymys kuuluu: haluaisitko, että sinua perehdyttää joku, joka on vastannut tontistasi viimeisimmät kuukaudet? 

Parhaassa tapauksessa väliaikainen vuokrajohtaja voi perehdyttää sovitun ylimenokauden, jolloin teillä on mahdollisuus siirtää tuiki tärkeä hiljainen tieto. Se on nimittäin se, millä on todella paljon väliä paitsi tehtävässä onnistumisen, myös uuden työntekijän viihtymisen kannalta – näin nostetaan rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä. Yritys on valinnut vuokrajohtajan tiettyä kompetenssia painottaen ja “handshaken” avulla voidaan siirtää näitä osaamisalueita valitulle johtajalle. Tällainen ylimenokausi vuokrajohtajan avulla voi tulla kyseeseen myös silloin, kun yrityksessä halutaan valita nuori kyky vähän liian suuriin saappaisiin, mutta hänen tukenaan ei ole senioriosaajaa omasta organisaatiosta. Vuokrajohtaja voi vähitellen siirtää tehtäviä tälle nuorelle kyvylle ja näin auttaa rakentamaan osaamista. 


Laura Lohi is an enthusiastic and experienced Senior Consultant at Henrico, a Nordic Digital Business Agency, via her own company Allora Consulting. She has almost 20 years of experience across strategic and operational roles in Sales, Marketing, Communications, and Business Development. Holding a master’s degree in Business Administration, she has worked with strong, international brands in a variety of industries, including UPM, Oracle, Gemalto, SAP, and DHL. Laura believes that customer experience and insight are key not only to commercial success but making products and services more human-centric. 

Henrico is a digital business consultancy in the Nordics countries. + 20 independent & freelancer Senior Digital Business Consultants network at your service. We connect with customers and seek to understand how we can best help, and always keep what we promise. We are brave & agile.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Digital Marketing Strategist – Fonecta

Fonectan tehtävä on ollut auttaa suomalaisia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa jo 20 vuotta. Sanalla sanoen siis menestymään. Tunnemme yritykset ja niiden tarpeet kokoon, toimialaan tai paikkakuntaan katsomatta. Etsimme nyt digitaalisen mainonnan tiimiimme...

Data Engineer – Väre

Väre on uuden ajan valtakunnallinen energiapalveluyhtiö. Toimintamme ytimessä on proaktiivinen kumppanuus sekä asiakaslähtöisten palveluiden ripeä ja kustannustehokas kehittäminen. Sähköä voit ostaa mistä vaan, mutta me Väreellä olemme mukana palvelubisneksessä....

Lead Developer – SATO

Rakennamme viihtyisiä kotitaloja ja monimuotoisia asuinympäristöjä, jotka kestävät seuraaville sukupolville. Asiakkaamme tuntevat meidät nimeltä, ja me tiedämme, mitä he asumiseltaan haluavat, myös tulevaisuudessa. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti, ja...