Tärkeimmät kriteerit IT- ja Digijohtajien rekrytoinnissa

September 27, 2023

IT- ja digijohtajilla, kuten CTO:illa, CIO:illa, CDO:illa ja Head of Tech -nimikkeillä työskentelevillä ammattilaisilla on ratkaiseva rooli yrityksen teknologian strategisessa kehittämisessä ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Tässä blogissa tarkastelemme kolmea keskeistä tekijää, joihin kiinnitämme erityistä huomiota ehdokkaita arvioidessamme.

1️⃣ Tekninen osaaminen ja kokemus: IT-johtajan roolissa tekninen osaaminen on ehdottoman tärkeää. Arvioimme ehdokkaiden teknistä osaamista ja kokemusta, kuten heidän kokemustaan ohjelmistokehityksestä, IT-infrastruktuurista, tietoturvasta ja kumppanihallinnasta. Jokaisen IT-johtajan tulisi pystyä tarjoamaan liiketoiminnalle laajaa teknologista osaamista ja kykyä tuottaa innovatiivisia ratkaisuja. Eri tilanteet ja toimintaympäristöt vaativat erilaisia teknisiä taitoja, ja siksi tarkastelemme huolellisesti ehdokkaiden monipuolista teknistä taustaa.

2️⃣ Johtajuustaidot, tiimityö ja viestintä: Onnistuneen IT-johtajan tulee olla erinomainen johtaja, tiimipelaaja ja kommunikaattori. Etsimme ehdokkaita, jotka voivat innostaa ja ohjata tiimiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. IT-johtaja toimii usein teknisen tiimin ja liiketoimintajohdon välisenä linkkinä, ja siksi vahvat viestintätaidot ovat keskeisiä. Huomioimme ehdokkaiden kyvyn kommunikoida selkeästi sekä kyvyn motivoida tiimiä menestymään.

3️⃣ Strateginen ajattelu ja liiketoiminnan ymmärrys: Parhaat IT-johtajat näkevät teknologian osana laajempaa liiketoimintastrategiaa. Heillä on syvä ymmärrys yrityksen liiketoiminnan tarpeista ja kyky yhdistää teknologia liiketoiminnan visioon. Tulevien teknologiatrendien ennustaminen ja niiden vaikutusten analysoiminen yrityksen kilpailukykyyn peilaten ovat avaintekijöitä. Tästä syystä arvioimme ehdokkaiden kykyä ajatella strategisesti ja tuoda innovatiivisia ratkaisuja yrityksen kasvun tueksi.

Yhdistämällä nämä kolme keskeistä tekijää – tekninen osaaminen, johtajuus ja strateginen ajattelu – voimme auttaa asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivimmat IT- ja digijohtajat. Yhteistyössä voimme varmistaa, että yrityksellänne on johto, joka ei ainoastaan ymmärrä teknologiaa, vaan myös osaa hyödyntää sitä menestyksekkäästi liiketoiminnan kehittämisessä. Jos olette kiinnostuneita keskustelemaan lisää IT- ja digijohtajien rekrytoinnista, olemme täällä auttamassa.

Kirjoittaja on Henrico Digitalin liiketoiminnasta vastaava Minna Kruhse, joka mielellään jatkaa keskustelua IT-ja digijohtajien rekrytoinneista. Minnalle voit varata etätapaamisajan suoraan tästä.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Java Developer – Veikkaus

Java Developer – Veikkaus

Tuotamme peleillä iloa ja suojelemme sitä. Haluamme, että suomalaisten pelaaminen pysyy ilon puolella. Tässä työssä vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Haluamme olla pelialana edelläkävijä ja vastuullisen pelaajakokemuksen suunnannäyttäjä. Hyvinvointi on meille...

eCommerce Concept Developer – Prisma.fi 

eCommerce Concept Developer – Prisma.fi 

Haluaisitko olla osa Prisma.fi:n seuraavaa lukua ja työskennellä Suomen tunnetuimpien vähittäisbrändien verkkokauppaa kehittävän tiimin kanssa? Täysin uusittu Prisma.fi käyttötavaraverkkokauppamme avautui juuri ja nyt kehitämme sitä innokkaasti markkinoiden johtajaksi...