Markkinoinnin vuokrajohtaja – milloin ja miksi?

March 23, 2021

Markkinoinnin vuokrajohtaja (engl. Interim CMO) on kustannustehokas ja nopea ratkaisu, kun halutaan ylläpitää tai kehittää toimintaa. Tyypillisesti vuokrajohtajaa käytetään ylläpitävänä ratkaisuna henkilöstövaihdosten yhteydessä, jotta toiminta jatkuu sujuvasti rekrytoitaessa uutta johtajaa. Ylläpitävän palvelun ostaminen on helppo perustella perinteisemmässäkin organisaatiossa.

Vuokrajohtajan pitäessä markkinoinnin operaatiot käynnissä, rekrytointi voidaan tehdä huolella ja etsiä organisaatioon taidoiltaan ja tyyliltään sopivin henkilö. Samanaikaisena ratkaisuna markkinoinnin vuokrajohtajaa käytetään, kun halutaan kehittää jotain markkinoinnin osa-aluetta, mutta aika ei riitä kehitystyöhön tai organisaation ulkopuolelta tarvitaan taho, jolla on enemmän osaamista kyseisestä asiasta.

Tämä ratkaisu vaatii organisaatiolta rohkeutta arvioida avoimesti markkinoinnin resurssien määrää ja laatua. Ilman toimitusjohtajan ja markkinointijohtajan välistä avointa ja luottamuksellista dialogia resursseista sekä tulevaisuuden tarpeista, täsmä apua markkinointiin ei tulla ostamaan vuokrajohtajan muodossa.

Tänä päivänä markkinointijohtajan osaamisvaateet kasvavat erittäin nopeasti ja usein kaikkien osa-alueiden osaajaa ei ole olemassa. Markkinointijohtajan tulisi pystyä puhumaan johdon kieltä (euroja), oltava kyvykäs perustelemaan luovien ratkaisujen toimivuus datan ja analytiikan avulla, sekä olla tärkein asiakaslähtöisyyden edistäjä organisaatiossa.

Alla olevan kaltaisissa tilanteissa markkinoinnin vuokrajohtaja on tehokas ja nopea ratkaisu organisaation haasteisiin – joko projektiluonteisesti tai jatkuvana palveluna:

• henkilöstön vaihdokset

• yrityskaupat (tarvitaan nopeasti uusi brändistategia ja yritysilme, mutta resurssit ovat kiinni jokapäiväisissä operaatioissa)

• uudelleen organisoituminen & prosessien määrittely (halutaan ulkopuolinen näkemys, jotta markkinoinnin, viestinnän ja myynnin siiloja saadaan murrettua tai halutaan valjastaa markkinointi paremmin asiakashankintaan ja asiakkuuksien kehittämiseen)

• suoristuskyvyn johtaminen (markkinoinnin tiedolla johtaminen ja raportointi, yksilöiden & tiimien suorituksen parantaminen)

• osaamisen kehittäminen (markkinointijohtajan/tiimin/yksilön sparraaminen)

• start-up & kasvuyritys (toiminnan kehittäminen, kun organisaation ei ole järkevää rekrytoida kokenutta markkinointijohtajaa)

• verkkosivujen ja verkkokaupan uudistukset (projektin johtaminen, neuvonantajana toimiminen)

• toiminnan auditointi, kumppanien valinta

Markkinointijohtaja kannattaa vuokrata, kun oman tiimin aika ei riitä toteuttamaan kriittisiä hankkeita tai kun ulkopuolisen osaajan kokemus ja osaaminen tehostavat tiettyjen projektien toteuttamista.

Markkinoinnin krooninen aikapula korostuu fuusioiden, strategian ja palvelujen uudistamisen yhteydessä. Tällöin kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä käyttämällä väliaikaista ulkopuolista osaajaa.

Blogin kirjoittaja on Henricon senior freelancereista Tomi Kinnunen. Tomilla on todella pitkä ja vahva tausta markkinoinnin johtamisesta, sekä kehittämisestä isoista yrityksistä.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

eCommerce Manager, Werner Söderström Osakeyhtiö

Kiehtooko kirjallisuus ja verkkokaupat? Haluatko päästä luotsaamaan uutta kuluttaja-asiakkaille suunnattua kirjojen verkkokauppaa ja vastaamaan sen myynnistä, kaupallisesta kehityksestä ja kasvusta? Werner Söderström Osakeyhtiö tunnetaan laatukirjallisuuden...

Case Orkla: Verkkokauppastrategia Suomen markkinoille

“Henrico Digital auttoi meitä ruoan verkkokauppastrategian luomisessa Suomen markkinoille. Heidän avullansa saimme rakennettua kokonaiskuvan tarpeisiimme liittyen, sekä luotua selkeän lyhyen ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelman itsellemme. Projektissa mukana...

ICT Rekrytointikonsultti, Henrico Digital Oy (StaffPoint-konserni)

Henrico Digital on v. 2019 perustettu digi- ja ICT -osaajien suorahakuja ja alan osaajien palveluita tarjoava yritys. Konsulttimme ovat toimineet suurissa suomalaisissa yrityksissä verkkokauppatiimien ja digitiimien rekrytoivina esimiehinä ja johtajina, sekä...