Markkinoinnin vuokrajohtaja – milloin ja miksi?

March 23, 2021

Markkinoinnin vuokrajohtaja (engl. Interim CMO) on kustannustehokas ja nopea ratkaisu, kun halutaan ylläpitää tai kehittää toimintaa. Tyypillisesti vuokrajohtajaa käytetään ylläpitävänä ratkaisuna henkilöstövaihdosten yhteydessä, jotta toiminta jatkuu sujuvasti rekrytoitaessa uutta johtajaa. Ylläpitävän palvelun ostaminen on helppo perustella perinteisemmässäkin organisaatiossa.

Vuokrajohtajan pitäessä markkinoinnin operaatiot käynnissä, rekrytointi voidaan tehdä huolella ja etsiä organisaatioon taidoiltaan ja tyyliltään sopivin henkilö. Samanaikaisena ratkaisuna markkinoinnin vuokrajohtajaa käytetään, kun halutaan kehittää jotain markkinoinnin osa-aluetta, mutta aika ei riitä kehitystyöhön tai organisaation ulkopuolelta tarvitaan taho, jolla on enemmän osaamista kyseisestä asiasta.

Tämä ratkaisu vaatii organisaatiolta rohkeutta arvioida avoimesti markkinoinnin resurssien määrää ja laatua. Ilman toimitusjohtajan ja markkinointijohtajan välistä avointa ja luottamuksellista dialogia resursseista sekä tulevaisuuden tarpeista, täsmä apua markkinointiin ei tulla ostamaan vuokrajohtajan muodossa.

Tänä päivänä markkinointijohtajan osaamisvaateet kasvavat erittäin nopeasti ja usein kaikkien osa-alueiden osaajaa ei ole olemassa. Markkinointijohtajan tulisi pystyä puhumaan johdon kieltä (euroja), oltava kyvykäs perustelemaan luovien ratkaisujen toimivuus datan ja analytiikan avulla, sekä olla tärkein asiakaslähtöisyyden edistäjä organisaatiossa.

Alla olevan kaltaisissa tilanteissa markkinoinnin vuokrajohtaja on tehokas ja nopea ratkaisu organisaation haasteisiin – joko projektiluonteisesti tai jatkuvana palveluna:

• henkilöstön vaihdokset

• yrityskaupat (tarvitaan nopeasti uusi brändistategia ja yritysilme, mutta resurssit ovat kiinni jokapäiväisissä operaatioissa)

• uudelleen organisoituminen & prosessien määrittely (halutaan ulkopuolinen näkemys, jotta markkinoinnin, viestinnän ja myynnin siiloja saadaan murrettua tai halutaan valjastaa markkinointi paremmin asiakashankintaan ja asiakkuuksien kehittämiseen)

• suoristuskyvyn johtaminen (markkinoinnin tiedolla johtaminen ja raportointi, yksilöiden & tiimien suorituksen parantaminen)

• osaamisen kehittäminen (markkinointijohtajan/tiimin/yksilön sparraaminen)

• start-up & kasvuyritys (toiminnan kehittäminen, kun organisaation ei ole järkevää rekrytoida kokenutta markkinointijohtajaa)

• verkkosivujen ja verkkokaupan uudistukset (projektin johtaminen, neuvonantajana toimiminen)

• toiminnan auditointi, kumppanien valinta

Markkinointijohtaja kannattaa vuokrata, kun oman tiimin aika ei riitä toteuttamaan kriittisiä hankkeita tai kun ulkopuolisen osaajan kokemus ja osaaminen tehostavat tiettyjen projektien toteuttamista.

Markkinoinnin krooninen aikapula korostuu fuusioiden, strategian ja palvelujen uudistamisen yhteydessä. Tällöin kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä käyttämällä väliaikaista ulkopuolista osaajaa.

Blogin kirjoittaja on Henricon senior freelancereista Tomi Kinnunen. Tomilla on todella pitkä ja vahva tausta markkinoinnin johtamisesta, sekä kehittämisestä isoista yrityksistä.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Feedback Product Owner – Kesko

Feedback Product Owner – Kesko

Haluatko olla luomassa unohtumattomia asiakaskokemuksia? Onko intohimonasi tuoteomistaminen ja haluatko johtaa yhtä Suomen suurimman asiakaspalautealustan kehitystä? K-ryhmä etsii nyt Asiakastiedon hallinta ja datapalvelut -tiimiin Feedback Product Owneria vastaamaan...

Web Analyytikko – Ilmarinen

Ilmarisen perustehtävänä on huolehtia asiakkaidensa työeläketurvasta. Suomen johtavana työeläkevakuuttajana vaikutamme toimialan kehitykseen ja työelämän uudistumiseen omalla esimerkillämme joka päivä. Huolehdimme yli miljoonan suomalaisen työeläketurvasta ja se on...

Senior Project Manager – Kojamo

Senior Project Manager – Kojamo

Uusiutuminen digitalisaatioratkaisuin on yksi tärkeistä strategisista painopisteistämme  2023. Strategiamme tueksi haemme kokenutta projektipäällikköä rakentamaan Kojamon  uudistumista digitalisaation ratkaisuin. Tämä tehtävä sopii sinulle erityisen hyvin,...