Kestävä rekrytointi huomioi sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat

November 1, 2023

Kestävä rekrytointi (sustainable recruitment) pyrkii ottamaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat rekrytointiprosessissa. Tavoitteena on luoda pitkäkestoisia ja tasapainoisia suhteita sekä edistää yrityksen ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Kestävä rekrytointi pyrkii yhdistämään liiketoiminnan tarpeet, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun.

Tärkeimpiä piirteitä kestävässä rekrytoinnissa ovat:

  1. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus: Kestävä rekrytointi pyrkii varmistamaan, että rekrytointiprosessi on avoin ja oikeudenmukainen kaikille hakijoille riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vammaisuudesta tai muista tekijöistä. Monimuotoiset tiimit voivat tarjota laajempia näkökulmia ja parempaa päätöksentekoa.
  2. Ympäristövastuu: Kestävä rekrytointi ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, esimerkiksi arvioimalla hakijoiden kiinnostusta ympäristökysymyksiin tai heidän kykyään tuoda kestäviä toimintatapoja organisaatioon.
  3. Eettisyys ja läpinäkyvyys: Rekrytointiprosessissa noudatetaan eettisiä periaatteita, kuten rehellisyyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta. Hakijoille tarjotaan selkeitä tietoja ja mahdollisuus esittää kysymyksiä.
  4. Koulutus ja kehitys: Kestävä rekrytointi ei rajoitu vain työnhakuun, vaan se kattaa myös työntekijöiden koulutuksen ja ammatillisen kehityksen. Tavoitteena on luoda pitkäkestoisia työsuhteita, joissa työntekijät voivat kasvaa ja kehittyä organisaation sisällä.

Kestävä rekrytointi ei siis ainoastaan edistä yksilöiden ja organisaation menestystä, vaan se myös tukee sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä. Tämä voi parantaa yrityksen mainetta, houkutella huippuosaajia ja vähentää vaihtuvuutta. Tämä voi säästää aikaa ja resursseja pitkällä aikavälillä.

Kestävän rekrytoinnin suuri aalto on vielä tulossa – toisaalta monet yritykset saattavat toteuttaa sitä jo nyt, automaattisesti. Kuitenkin on varmaa, että kestävän rekrytoinnin suhteen on vielä paljon kehitettävää kautta linjan.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Java Developer – Veikkaus

Java Developer – Veikkaus

Tuotamme peleillä iloa ja suojelemme sitä. Haluamme, että suomalaisten pelaaminen pysyy ilon puolella. Tässä työssä vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Haluamme olla pelialana edelläkävijä ja vastuullisen pelaajakokemuksen suunnannäyttäjä. Hyvinvointi on meille...

eCommerce Concept Developer – Prisma.fi 

eCommerce Concept Developer – Prisma.fi 

Haluaisitko olla osa Prisma.fi:n seuraavaa lukua ja työskennellä Suomen tunnetuimpien vähittäisbrändien verkkokauppaa kehittävän tiimin kanssa? Täysin uusittu Prisma.fi käyttötavaraverkkokauppamme avautui juuri ja nyt kehitämme sitä innokkaasti markkinoiden johtajaksi...