Interim CDO – mitä hyötyjä kokenut vuokrajohtaja voi tuoda organisaation muutosjohtamiseen?

June 8, 2021

Senior-konsulttina ja eri yritysten johtotehtävissä vaikuttava Jouni Oksanen jakaa kokemuksensa vuokrajohtajuudesta Interim CDO:n roolissa: “Kokemukseni useista merkittävistä muutosjohtamishankkeista ja tuotteiden/palveluiden markkinoille tuomisesta on vahvistanut käsitystäni Interim CDO (Chief Digital Officer) hyödyistä.”

Lähtökohtaisesti yritysten ongelmana on ollut esimerkiksi johdon uuden digitaalisen vision jalkauttaminen tuotantoon, täysin uuden palvelun rakentaminen ja lanseeraus tai kokonaisvaltainen järjestelmien uusiminen tukemaan yrityksen strategiaa. Useissa kohtaamissani tapauksissa on ongelmana ollut käytössä olevat operatiiviset mallit, vanhat IT-järjestelmät sekä erityisesti organisaation rohkeus lähteä ketterästi kokeilemaan uutta ja haastamaan vanhat tavat toimia, erityisesti organisaation rajojen välillä. 

Haasteena muutoksessa on yhteisen näkemyksen luominen

Usein näkee myös organisaation vastuiden epäselvyyksien vievän muutosta eri suuntiin: CIO/CTO fokusoituu tekniikkaan ja vertailee toiminnallisuuksia, ja näkee myös uhkia. Jos jokin ei ole rikki, sitä ei kannata korjata. CMO lähestyy asiaa datan ja digitaalisen markkinoinnin kautta, mutta ei välttämättä ole tietoinen siitä, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi uudet tietojärjestelmät voivat tuoda. Tuotehallinta ei näe uusien järjestelmien ja toimintatapojen tuomia mahdollisuuksia. Hankintaosastot haluavat mahdollisimman tarkat vaatimukset visioista, jotka pitäisi toteuttaa. Pahimmillaan tämä johtaa sekasortoiseen projektiin, jossa pelkkä esityö ja vaatimusten määrittely vie jopa vuoden verran aikaa, joskus jopa enemmän. Tuloksena on tavattoman kallis uusi järjestelmä ja entistä monimutkaisemmat operatiiviset mallit. 

Interim CDO on hyvä ratkaisu tukemaan johdon ja hallituksen tavoitteita. Tämä toimii parhaiten siten, että CDO saa johdon täyden tuen ja digitaalisen tahtotilan viestintä hoidetaan asianmukaisesti koko organisaation sisällä. 

Kun nämä asiat ovat kunnossa, pystyy CDO toimimaan yli organisaatiorajojen, rakentamaan kokonaisvaltaisen kuvan siitä, minkälaisia muutoksia tarvitaan niin organisaatiossa, työtavoissa kuin tietojärjestelmissä. Kokenut interim CDO pystyy tuomaan myös näkemystä erilaisista liiketoiminnoista, verkkokaupoista, kuluttajapalveluista, datan hyödyntämisestä, ketteristä työskentelymalleista, jne. 

Kolme käytännön kokemusta lisäarvon tuomisesta

Itse nostaisin kolme käytännön tuomaa kokemusta siitä, missä interim CDO voi tuoda mukanaan runsaasti lisäarvoa. Ensinnäkin: hankintaprosessien haastaminen. Projektit, joissa on vahva strateginen fokus ovat usein löyhemmin määriteltyjä, ja tällöin asiakaskeskeinen palvelusuunnittelu aikaisessa vaiheessa näyttelee suurta roolia prosessin nopeuttamissa. Hankintaprosessi voidaan ketterästi nopeuttaa yhteen kolmasosaan verratuna perinteisen hankintaprosessin vaatimaan aikaan. 

Toiseksi, hyväksi havaittujen uusien toimintamallien jalkauttaminen oikein ja vaiheistettuna organisaatioihin vaikuttaa vahvasti ihmisten motivaatioon ja haluun oppia uutta. Ja viimeiseksi, ehkä tärkeimpänä, on CDOn mahdollisuus lisätä läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä tuote- ja palveluprosessien kokonaisvaltaisesta kustannus- ja tuottorakenteesta. Yhdistämällä kaikki datapisteet voidaan näyttää jokaisen rooli ja vaikutus yrityksen liiketoimintaan. 

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Freelancer: Projektipäällikkö

Etsimme kumppanillemme kokenutta freelance-projektipäällikköä CRM-migraatioprojektiin. Kyseessä 2 vuoden mittainen projekti 100% työajalla. Osaamisvaatimukset:  vahvat näytöt isoista muutos- ja migraatioprojektien läpiviennistä (uusien työtapojen kehittäminen ja...

Digital Marketing Strategist – Fonecta

Fonectan tehtävä on ollut auttaa suomalaisia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa jo 20 vuotta. Sanalla sanoen siis menestymään. Tunnemme yritykset ja niiden tarpeet kokoon, toimialaan tai paikkakuntaan katsomatta. Etsimme nyt digitaalisen mainonnan tiimiimme...

Data Engineer – Väre

Väre on uuden ajan valtakunnallinen energiapalveluyhtiö. Toimintamme ytimessä on proaktiivinen kumppanuus sekä asiakaslähtöisten palveluiden ripeä ja kustannustehokas kehittäminen. Sähköä voit ostaa mistä vaan, mutta me Väreellä olemme mukana palvelubisneksessä....