Please note: We are no longer accepting applications for this position.

eCommerce Manager, Lapland Hotels & Safaris

16 Feb, 2021

Päätehtävä on Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen kaupallisten tavoitteiden tukeminen rakentamalla, parantamalla ja ylläpitämällä verkkosivustojen performanssia ja kasvattamalla online-myyntiä. Verkkosivustokehityksen suunnittelu, toteutus, seuranta, mittaaminen ja analysointi sovittujen KPI’den mukaisesti sekä tulosten raportointi. SEM ja SEO-optimointi.

Ecommerce manager vastaa konsernin verkkosivustojen (laplandhotels.com, laplandsafaris.com, laplandhotelsandsafaris.com) ylläpidosta, sisällöstä, toimivuudesta, ulkoasusta, käyttökokemuksesta (UX), myynnin optimoinnista ja jatkuvasta kehityksestä tekemällä tiivistä yhteistyötä ulkoisten digikumppanien ja sisäisen markkinointitiimin kanssa, luodakseen toimivan käyttöliittymän kaikille päätelaitteille (desktop, mobile, tablet.)

Verkkokaupan strategian ja vuosisuunnitelman tekeminen ja implementointi (sisältäen mm. kampanjat, kehitysalueet ja toimenpiteet (roadmap), A/B testaaminen).

Päivittäinen verkkoanalytiikan seuraaminen; eri digikanavien performanssin, myynninkehityksen ja kannattavuuden seuraaminen ja analysointi ja säännöllisen raportoinnin tuottaminen verkkokauppamyynnin ja tavoitteiden seuraamiseksi.

Digitaalisen sisällön tuotanto, esim. tekstikuvaukset, otsikot, CTA:t, hotellisivujen päivitykset, kuvat, videot ja kampanjasivut yhdessä markkinointipäälliköiden kanssa koordinoiden ja brändiohjeistusten mukaisesti. Kieliversioiden päivitys.

Aktiivinen SEM ja SEO optimointi ja strategia sivuston hakusijoitusten parantamiseksi ja orgaanisen liikenteen lisäämiseksi.

Uusien laskeutumissivujen suunnittelu, leiskaaminen ja luominen tehokkaamman markkinoinnin ja SEM:in tueksi sekä SEO-optimoitujen sisältöjen kirjoittaminen kasvattamaan orgaanista näkyvyyttä.

Näkyvyyden ja sivustolinkkien optimointi kolmansien osapuolien sivustoilla (esim. Visit-organisaatioiden sivustot).

Kuvapankin hallinta ja ylläpidon päävastuu. Sisäisen prosessin kehittäminen, kuvien/tiedostojen tekstit, metatekstit yms.

Proaktiivinen alan trendien ja parhaiden käytäntöjen seuraaminen. Insightien ja suositusten jakaminen muulle markkinointitiimille tai myynnille, joita tarvitaan liikenteen, tulosten ja myynnin lisäämiseksi. Aktiivinen osallistuminen markkinoinnin ja myynnin palavereihin tuoden näkemystä ja ehdotuksia verkkokaupan osalta.

Jätäthän hakemuksesi 23.2 mennessä >> tomi.pyyhtia@henrico.fi